Country:

Bhutan

Province / State: Eastern
District: All

Number of People Groups

55

Unreached People Groups

52

Total Population

207,000

Buddhist

90.3 %

Christian

0.2 %

Hindu

5.6 %

Muslim

1.8 %

Sikh

0.0 %

Other Religions

2.2 %
Map Notes
Click column headings for sorting ▲▼
Photo People Group Population Primary Language Progress
Scale
Hindu Muslim Buddhist Christian Sikh Other
 Adi 2,700 Adi - - 400 - - 2,400
 Aka 400 Hruso - - 400 - - -
 Assamese (Muslim traditions) 1,300 Assamese - 1,300 - - - -
 Bania 800 Assamese 800 - - - - -
 Bodo (Hindu traditions) 2,600 Boro 2,000 - 70 90 - 500
 Brahmin 1,200 Assamese 1,200 - - - - -
 Broq-Pa 5,100 Brokpake - - 5,100 - - -
 Bumthangpa 400 Bumthangkha - - 400 - - -
 Chali 1,800 Chalikha - - 1,800 - - -
 Chhetri 600 Nepali 300 - 300 - - -
 Dakpa 4,400 Dakpakha - - 4,400 - - -
 Darjee 40 Nepali 40 - - - - -
 Drukpa 500 Dzongkha - - 500 - - -
 Dzala 17,000 Dzalakha - - 17,000 - - -
 Garo (A-chik Mande) 90 Garo - - - 40 - 40
 Gongduk 2,400 Gongduk - - 2,400 - - -
 Gurung Ghaleg 60 Nepali - - 50 - - -
 Kachari Sonwal 1,100 Assamese 700 - - - - 400
 Kaibartta 600 Assamese 600 - - - - -
 Kami 80 Nepali 40 - 40 - - -
 Kayastha (Hindu traditions) 500 Bengali 500 - - - - -
 Khampa Tibetan 1,600 Khamba - - 1,600 - - -
 Kheng 15,000 Khengkha - - 15,000 - - -
 Kumhar (Kusavar) (Hindu traditions) 100 Bengali 100 - - - - -
 Kurtokha 2,100 Kurtokha - - 2,100 - - -
 Magar 600 Assamese 400 - 200 - - -
 Mahishya 400 Assamese 400 - - - - -
 Matpa 18,000 Chocangacakha - - 18,000 - - -
 Miji [Sajalong] 300 Miji - - 300 - - -
 Monpa 96,000 Tshangla - - 96,000 - - -
 Monpa Dirang 200 Brokpake - - 200 - - -
 Monpa Kalaktang 1,100 Tshangla - - 1,100 - - -
 Monpa Tawang 500 Brokpake - - 500 - - -
 Munda 600 Mundari 400 - - 30 - 200
 Naga 200 Language unknown 30 - - 100 - -
 Namassej (Hindu traditions) 600 Bengali 600 - - - - -
 Newah 300 Nepali - - 300 - - -
 Oraon, Kurux 800 Kurux 600 - - 30 - 100
 Rabha 800 Assamese 800 - - - - 30
 Rai 400 Assamese - - - - - 400
 Rajbansi (Hindu traditions) 300 Rangpuri 200 - - - - 80
 Rajput (Hindu traditions) 200 Bengali 200 - - - - -
 Rongkup 100 Lepcha 20 - 90 - - -
 Santal (Sawntal) 900 Santhali 600 - - 30 - 300
 Sarki 300 Nepali 200 - 90 - - -
 Shaikh 2,400 Bengali - 2,400 - - - -
 Sharchop 10,000 Tshangla - - 10,000 - - -
 Sherdukpen 200 Sherdukpen - - 200 - - -
 Sutradhar (Hindu traditions) 200 Bengali 200 - - - - -
 Tamang 500 Nepali - - 500 - - -
 Tanti (Hindu traditions) 200 Bengali 200 - - - - -
 Tibetan 1,600 Tibetan, Central - - 1,600 - - -
 Tseku 5,900 Tseku - - 5,900 - - -
 Yadav (Hindu traditions) 700 Assamese 700 - 60 - - -
 Yakthumba, Limbu 300 Nepali 40 - - - - 200
  Totals:  55 207,000   52 12,000 3,700 187,000 400 0 4,500