Language:  Wayuu

Population of Groups Speaking

768,000

People Groups Speaking as Primary Language

2

Scripture Status

Audio Bible

Jesus Film

Gospel Recordings

Map Notes
PRIMARY Language
(2 people groups)
Click column headings for sorting ▲▼
Photo People Group Country Population Progress Scale
 Wayuu, Guajiro Colombia 391,000
 Wayuu, Guajiro Venezuela 377,000
  Totals:  2     0
SECONDARY Language
(0 people groups)
Click column headings for sorting ▲▼
Photo People Group Country Population Progress Scale
 
No reported people groups speaking this as secondary language
  Totals:  0     0

Language Alternate Names
Goajiro
Guajira
Guajiro
Uáira
Wahiro
Waiu
Wayu
Wayúu
Wayuunaiki
Wayuunaiqui

Dialects
Guajiro

Dialect Alternate Names
GoajiraJoshua Project logo    Terms of Use   Privacy Policy   Contact Us   Copyright © 2024