Progress Scale: 5 - Significantly reached What is the Progress Scale?

Criteria

Evangelicals > 10%
Progress Level
Progress Gauge

People Groups

3,290

% of World's
People Groups

19.0 %

Population

1,817,227,000

% of World Population

22.7 %

Map Notes
Click column headings for sorting ▲▼
Photo People Group Country Population Primary Language Primary Religion Progress
Scale
% Christian
Adherents
%
Evangelical
Indigenous
Iresim Indonesia Unknown Yeresiam Ethnic Religions 20.00 % 12.00 %
Mayo, Mayo-Yessan Papua New Guinea 3,900 Yessan-Mayo Christianity 90.00 % 21.00 %
Biksi Indonesia 400 Yetfa Christianity 73.00 % 22.00 %
 Nasu, Eastern China 275,000 Yi, Wuding-Luquan Ethnic Religions 35.00 % 29.02 %
Yil Papua New Guinea 4,800 Yil Christianity 90.00 % 20.00 %
Yimas Papua New Guinea 600 Yimas Christianity 100.00 % 15.00 %
Karen, Yinbaw Myanmar (Burma) 9,300 Yinbaw Buddhism 32.00 % 25.00 %
Yindjibarndi Australia 400 Yindjibarndi Ethnic Religions 40.00 % 20.00 %
 Baruya Papua New Guinea 19,000 Yipma Christianity 97.00 % 21.00 %
Yis Papua New Guinea 600 Yis Christianity 85.00 % 21.00 %
Yoidik Papua New Guinea 1,400 Yoidik Christianity 90.00 % 15.00 %
Yonggom Papua New Guinea 8,700 Yongkom Christianity 96.00 % 30.00 %
Isan Papua New Guinea 9,200 Yopno Christianity 87.00 % 23.00 %
Kewieng Papua New Guinea 1,300 Yopno Christianity 90.00 % 26.00 %
Nokopo Papua New Guinea 2,600 Yopno Christianity 90.00 % 20.00 %
Wandabong Papua New Guinea 800 Yopno Christianity 87.00 % 22.00 %
 Yoruba, Oyo Australia 2,000 Yoruba Christianity 59.75 % 48.00 %
 Yoruba Benin 236,000 Yoruba Islam 45.30 % 13.00 %
 Yoruba Canada 3,600 Yoruba Christianity 55.00 % 16.00 %
 Yoruba Equatorial Guinea 76,000 Yoruba Christianity 60.00 % 11.00 %
 Yoruba Ghana 543,000 Yoruba Islam 29.00 % 12.00 %
 Yoruba Italy 55,000 Yoruba Christianity 60.00 % 20.00 %
 Yoruba Côte d'Ivoire 132,000 Yoruba Christianity 60.00 % 20.00 %
 Yoruba Liberia 26,000 Yoruba Christianity 58.00 % 14.00 %
 Yoruba, Oyo Nigeria 38,210,000 Yoruba Christianity 59.75 % 53.03 %
Totals:  3,290 People Groups   1,817,227,000            Joshua Project logo    Joshua Project    Copyright © 2024