Progress Scale: 5 - Significantly reached What is the Progress Scale?

Criteria

Evangelicals > 10%
Progress Level
Progress Gauge

People Groups

3,290

% of World's
People Groups

19.0 %

Population

1,817,227,000

% of World Population

22.7 %

Map Notes
Click column headings for sorting ▲▼
Photo People Group Country Population Primary Language Primary Religion Progress
Scale
% Christian
Adherents
%
Evangelical
Indigenous
 Ewe Burkina Faso 44,000 Ewe Christianity 80.00 % 12.00 %
 Ewe United States 3,400 Ewe Christianity 93.00 % 30.00 %
 Ewe Nigeria 12,000 Ewe Christianity 96.00 % 34.00 %
 Ewe Italy 4,500 Ewe Christianity 84.00 % 13.00 %
 Ewe Canada 2,100 Ewe Christianity 82.00 % 16.00 %
 Euronesian Fiji 18,000 English Christianity 99.00 % 12.00 %
 Euronesian Solomon Islands 22,000 English Christianity 99.00 % 34.00 %
 Eurasian Malaysia 63,000 English Christianity 60.00 % 12.00 %
 Eurasian, Anglo-Burmese Myanmar (Burma) 56,000 English Christianity 95.00 % 30.00 %
 British Kenya 45,000 English Christianity 60.00 % 15.00 %
 British Croatia 800 English Christianity 79.50 % 25.00 %
 British Canada 570,000 English Christianity 75.00 % 12.00 %
 British Brazil 13,000 English Christianity 70.00 % 20.00 %
 Kiche, Central United States 5,300 K'iche' Christianity 98.00 % 23.00 %
 Mnong, Central Cambodia 47,000 Mnong, Central Ethnic Religions 20.00 % 17.00 %
 Cakchiquel, Central United States 4,200 Kaqchikel Christianity 96.00 % 32.00 %
 Bikol, Central United States 600 Bikol, Central Christianity 99.00 % 15.00 %
 Carolinian Northern Mariana Islands 1,900 Carolinian Christianity 95.00 % 11.00 %
 Cameroonian Creole Nigeria 11,000 Pidgin, Cameroon Christianity 80.00 % 11.00 %
 Busanga Togo 15,000 Bisa Islam 22.00 % 12.00 %
 Luhya, Bukusu Uganda 50,000 Bukusu Christianity 70.00 % 45.00 %
 Pukapuka Australia 1,500 Pukapuka Christianity 90.00 % 12.69 %
 Brazilian, White Uruguay 20,000 Portuguese Christianity 93.00 % 26.00 %
 Brazilian, White United States 380,000 Portuguese Christianity 90.00 % 28.00 %
 Brazilian, White United Kingdom 100,000 Portuguese Christianity 90.00 % 22.00 %
Totals:  3,290 People Groups   1,817,227,000            Joshua Project logo    Joshua Project    Copyright © 2024