Progress Scale: 5 - Significantly reached What is the Progress Scale?

Criteria

Evangelicals > 10%
Progress Level
Progress Gauge

People Groups

3,294

% of World's
People Groups

18.9 %

Population

1,818,300,000

% of World Population

22.9 %

Map Notes
Click column headings for sorting ▲▼
Photo People Group Country Population Primary Language Primary Religion Progress
Scale
% Christian
Adherents
%
Evangelical
Indigenous
Luhya, Wanga Kenya 97,000 Oluwanga Christianity 94.00 % 44.00 %
 Matu, Nga La Myanmar (Burma) 33,000 Chin, Matu Christianity 80.00 % 44.00 %
 Urhobo Nigeria 1,172,000 Urhobo Christianity 99.00 % 44.19 %
 Oromo, Wellega / Mecha Ethiopia 8,320,000 Oromo, West Central Christianity 82.00 % 44.40 %
Zoque, Chimalapa Mexico 6,900 Zoque, Chimalapa Christianity 95.00 % 44.40 %
 Afrikaner Australia 47,000 Afrikaans Christianity 94.00 % 45.00 %
 Ahamb Vanuatu 1,000 Axamb Christianity 94.00 % 45.00 %
 Akei, Tasiriki Vanuatu 1,800 Akei Christianity 97.00 % 45.00 %
 Ambae, West Vanuatu 14,000 Ambae, West Christianity 98.00 % 45.00 %
 Ambonese Netherlands 52,000 Malay, Ambonese Christianity 85.00 % 45.00 %
Aneityumese Vanuatu 1,500 Aneityum Christianity 95.00 % 45.00 %
 Aulua Bay Vanuatu 1,500 Aulua Christianity 98.00 % 45.00 %
 Azande Central African Republic 100,000 Zande Christianity 95.00 % 45.00 %
Baiap, South Ambrym Vanuatu 2,000 Daakaka Christianity 94.00 % 45.00 %
 Luhya, Bukusu Uganda 49,000 Bukusu Christianity 70.00 % 45.00 %
Kiche, Cunen Guatemala 8,700 K'iche' Christianity 90.00 % 45.00 %
Dixon Reef Vanuatu 100 Dixon Reef Christianity 98.00 % 45.00 %
 Eggon Nigeria 22,000 Eggon Christianity 65.00 % 45.00 %
Emai Nigeria 307,000 Emai-Iuleha-Ora Christianity 95.00 % 45.00 %
 Kalenjin, Marakwet Kenya 133,000 Markweeta Ethnic Religions 46.00 % 45.00 %
Gaididj Australia 100 Kaytetye Ethnic Religions 45.00 % 45.00 %
 Hano, Lamalanga Vanuatu 8,000 Hano Christianity 96.00 % 45.00 %
 Tzeltal, Oxchuc United States 1,500 Tzeltal Christianity 92.00 % 45.00 %
 Hutu, Rundi Kenya 14,000 Rundi Christianity 95.00 % 45.00 %
 Igbo Australia 2,100 Igbo Christianity 96.00 % 45.00 %
Totals:  3,294 People Groups   1,818,300,000